Jurjen de Jong Communicatie

Coaching

Filosofische achtergrond

Coachingvragen

Over Jurjen de Jong

Locaties, sfeer en bereikbaarheid

Voorpagina

Stuur e-mail
Kwaliteitsnormen

Hoe bepaal je de kwaliteit van een coach? Dat blijft een lastige vraag. Om enig houvast te geven op dit punt, staan hieronder enkele indicaties.
Voor een beter beeld van onze kwaliteit: kom langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Jurjen de Jong is lid van NVO2, de Nederlandse vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden. Elk NVO2-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van NVO2 volledig bindende kracht.
Klik hier voor het downloaden van de beroepscode en hier voor de website van NVO2.

Klik hier voor het downloaden van ons privacyreglement en hier voor ons klachtenreglement.

(Genoemde documenten zijn beschikbaar als pdf-bestand. Om ze te kunnen openen is het gratis programma Adobe Reader nodig. Wie daar niet over beschikt, kan het hier downloaden.)

Jurjen de Jong Communicatie is goedgekeurd door het UWV voor het sluiten van Individuele Re-integratie-Overeenkomsten (IRO’s) met mensen die een uitkering (zoals WW, WIA en Wajong) ontvangen. Deze goedkeuring is uitsluitend te verkrijgen door te voldoen aan een reeks concrete eisen. Ter controle op de naleving van de eisen houdt het UWV zogeheten ‘audits’. Daarvoor bezoekt het UWV op gezette tijden het re-integratiebureau.